Uitsterven.nu sterf je uit!

29Oct/130

Modern Nymphs – and how they die

WIP_Nymph_01Het platform Uitsterven.nu breidt zich uit. We richten ons niet alleen meer op uitgestorvenen, manieren van uitsterven, verslagen van ooggetuigen en het uitsterven van de mensheid, maar ook op andere zaken die uitsterven, of zouden moeten uitsterven.

Zo is onlangs gebleken dat de nimf -een mythisch wezen uit de oudheid, waarvan veronderstelt werd dat deze al lang en breed was uitgestorven- nog altijd bestaat. Niet meer in de verschijningsvorm van een bosnimf, waternimf of dryade, maar in moderne varianten. Passend bij onze omgeving. Net als in de  oudheid zijn moderne nimfen gebonden aan een plaats of voorwerp -je zult ze niet zomaar ergens zien loslopen. Maar de plaatsten zijn anders. Zo is er nu de Rotonde Nimf, de Waterzuiveringsinstallatie nimf, de Werk In Uitvoering Nimf, de Autokerkhof Nimf. Enzomeer.

Natuurlijk verstoren nimfen de dagelijkse gang van zaken. Daar zijn meerdere voorbeelden van te vinden. We kunnen geen risico nemen, en nimfen moeten dus verdelgd worden. Snel, geruisloos en vakkundig.

Het project "Modern Nymphs - and how they die"  wordt een fotoreportage van het spotten, opjagen en doodmaken van nimfen.
Houd deze pagina's in de gaten om de voortgang van het project te volgen.

Tagged as: No Comments