Uitsterven.nu sterf je uit!

27Feb/150

Roundabout Nymph

roundaboutnymph01smallIn de nimmer aflatende voortzetting van het opruimen van alle schoonheid die ons nog rest is er wederom een succes geboekt. En wel door het spotten, vangen en laten wegkwijnen van een Rotonde Nimf. Deze had zich gevestigd in misschien wel het lelijkste stukje Oost-Brabant dat we kennen: een rotonde bij Mierlo-Hout. Een rotonde waar je als automobilist van denkt: welke afslag ik ook neem, hij voert me naar plaatsten waar ik niet wil zijn, maar hier wil ik zeker ook niet blijven.... Daar, op die troosteloze plek had zich een wonderschone nimf genesteld. Een bijzondere Moderne Nimf, omdat ze nog zoveel van de klassieke nimf had behouden. Ze luisterde de rotonde op met haar lieflijke verschijning, dartel en vrij. Gelukkig was er een bezorgde automobilist die haar heeft weten te vangen, zodat niemand die de rotonde berijdt nog last zal hebben van haar schoonheid en ongerepte onbevangenheid. Want dat kunnen we natuurlijk niet hebben in het moderne verkeer!

onze held ving haar in een net en nam haar mee naar zijn garage, waar hij haar goed verzorgde. Alleen was het ondankbare ding daar niet tevreden mee. Op een dag vond de bezorgde automobilist haar in een poel van bloed in zijn strak geordende rechthoekige garage waar ze met haar eigen bloed cirkels op de grijze muren had getekend.

Nou ja. Beter dat dan dat ze in vrijheid op de rotonde haar gang zou gaan.

29Oct/130

Modern Nymphs – and how they die

WIP_Nymph_01Het platform Uitsterven.nu breidt zich uit. We richten ons niet alleen meer op uitgestorvenen, manieren van uitsterven, verslagen van ooggetuigen en het uitsterven van de mensheid, maar ook op andere zaken die uitsterven, of zouden moeten uitsterven.

Zo is onlangs gebleken dat de nimf -een mythisch wezen uit de oudheid, waarvan veronderstelt werd dat deze al lang en breed was uitgestorven- nog altijd bestaat. Niet meer in de verschijningsvorm van een bosnimf, waternimf of dryade, maar in moderne varianten. Passend bij onze omgeving. Net als in de  oudheid zijn moderne nimfen gebonden aan een plaats of voorwerp -je zult ze niet zomaar ergens zien loslopen. Maar de plaatsten zijn anders. Zo is er nu de Rotonde Nimf, de Waterzuiveringsinstallatie nimf, de Werk In Uitvoering Nimf, de Autokerkhof Nimf. Enzomeer.

Natuurlijk verstoren nimfen de dagelijkse gang van zaken. Daar zijn meerdere voorbeelden van te vinden. We kunnen geen risico nemen, en nimfen moeten dus verdelgd worden. Snel, geruisloos en vakkundig.

Het project "Modern Nymphs - and how they die"  wordt een fotoreportage van het spotten, opjagen en doodmaken van nimfen.
Houd deze pagina's in de gaten om de voortgang van het project te volgen.

Tagged as: No Comments