Uitsterven.nu sterf je uit!

3Mar/140

Onverwacht Succes van ‘Weg Met De Winter’

Het initiatief  'weg met de winter' heeft onverwacht een groot  succes behaald. Want er is dit jaar inderdaad geen winter geweest, wat hoop geeft voor een volgend jaar. Winter is een van die ernstig overschatte aangelegenheden en daarom heeft  Uitsterven.nu dit initiatief omarmt. Ook niet levende dingen of gebeurtenissen  kunnen uitsterven (of is de winter misschien wel een levend iets?) en het is een goed gevoel dat te kunnen constateren.

De winter is dood, en daarom past het initiatief  'weg met de winter' bij onze doelstellingen. Tegelijk willen wij van Uitsterven.nu natuurlijk graag meeliften op het succes van anderen.

Voorstellen tot het afschaffen van vuurwerk of carnaval, oorlogen en oneerlijke handel gaan wij niet ondersteunen, daar deze beide het uitsterven van de mens juist bevorderen. En we moeten toch onze hoofddoelstelling trouw blijven.  Het argument dat de winter ook slachtoffers eist is een goed punt, maar een zomer met hoge temperaturen wint het echter in de statistieken.

lente

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.